Sint-Anna-ten-Drieënkerk ‘ECO-kerk’

In 2011 werd de Sint-Anna-ten-Drieënkerk de eerste Belgisch ‘fietskerk’ waar fietsers kunnen picknicken. Allerlei faciliteiten zorgen ervoor dat mensen er kort of lang tot rust kunnen komen: in de kerk vindt regelmatig een tentoonstelling of een concert plaats.
De elektrische fiets kan opgeladen worden, bezoekers kunnen hun afval kwijt, er is ook een toilet enzovoort.

ECO-Kerk Sint-Anna-ten-DrieŽn, Antwerpen LinkeroeverIn de lente van 2012 werden door de firma SolarTotal uit Beringen-Paal in totaal 48 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kerk. Deze panelen hebben een vermogen van 11.520 Wp wat overeenstemt met het verbruik van de kerk op jaarbasis. Dit verbruik wordt in hoge mate bepaald door de elektrische vloerverwarming in het gebouw.
Dit was bij de bouw van de kerk eind jaren ’60 een revolutionair procedé maar bleek inmiddels een weinig duurzame verwarmingsmethode en bovenal een ernstige uitgavepost. Door de fotovoltaïsche installatie wordt dit pijnpunt echter omgebogen in een uitgelezen opportuniteit omdat het toelaat de vereiste energie voor verwarming en verlichting zelf op te wekken op een ecologisch verantwoorde manier.
Bovendien zal dit toelaten om in de winterperiode de kerk gelijkmatiger te verwarmen hetgeen ook beter is voor bijvoorbeeld het orgel. Bovendien verdient de installatie zich na minder dan 8 jaar terug door de uitgespaarde elektriciteitskost en de groenestroomcertificaten.

Ook een ander probleem met dit kerkgebouw werd omgebogen tot een opportuniteit. Sinds de zomer 2010 kampt de kerkkelder (waarin een zaal voor vieringen, recepties, repetities, enz en diverse opslaglokalen zijn gevestigd) met ernstige wateroverlast bij hevige regenval.
Om dit probleem te voorkomen zal het regenwater langs de buitenzijde, zowel van op het dak als van op de omgeving van de kerk, opgevangen worden in een open kanaal dat enerzijds een regenwaterreservoir zal voeden (hergebruikt voor de toiletten) en anderzijds ECO-Kerk Sint-Anna-ten-DrieŽn, Antwerpen Linkeroeverondergronds het water afvoert naar een ‘wadi’ op het plein voor de kerk waar het langzaam kan indringen in de grond en niet nodeloos in de riolering terecht komt.
Momenteel worden de bestekken voor deze werken opgesteld en we hopen de werken te kunnen aanvangen in het najaar van 2012 of uiterlijk begin 2013.

Maar duurzaam omgaan met een kerkgebouw vereist niet altijd grote investeringen. Dit kan ook door een heleboel kleine maatregelen en gedragsveranderingen die niet veel geld kosten maar wel permanent aandacht vragen Het gaat dan om kleine dingen zoals niet onnodig lichten laten branden, spaarlampen of LED’s gebruiken, lichten doven en de thermostaat lager zetten wanneer we een lokaal verlaten, regelmatig lekkende kranen en toiletten nakijken, spaarknoppen installeren op de spoelbak van de toiletten, papier, glas, plastiek en PMD apart inzamelen via sorteerstraatjes op de verschillende locaties, het openbaar vervoer gebruiken en carpoolen voor vergaderingen, of nog beter de fiets gebruiken zoals onze pastoor Herman Augustyns doet!

Tenslotte: we vinden het niet alleen belangrijk dat de kerk op een duurzame manier verbouwd wordt, maar ook dat er ook aandacht wordt besteed wordt aan een intensief gebruik van de kerk, o.a. door nevenbestemming.
In onze kerk is er dus niet alleen plaats voor de liturgie.
Er vinden ook tentoonstellingen, concerten en andere culturele evenementen plaats, die steeds een ruime weerklank krijgen (zie daarvoor www.anna3.be)
 
Lees hier (titel - artikel) het interview 'To ECO or not to ECO' uit Religiokrant (Okt. 2012) met pastoor Herman Augustyns en de voorzitter van de kerkfabriek Erik Balbaert.

Bekijk hier de fotoreeks over de zonnepanelen op de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.
  ECO-Kerk Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen LinkeroeverECO-Kerk Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen LinkeroeverECO-Kerk Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen LinkeroeverECO-Kerk Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen Linkeroever