U bent hier: Home / De Verrekijker/ LO.com/ ANNA3

Contactgegevens

Op deze pagina

Cultuur bij ANNA3

ANNA3 is de vzw die de culturele evenementen organiseert in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Het gaat om concerten, tentoonstellingen, lezingen, workshops, enz… Met deze activiteiten wordt de kerk meer opengesteld én maken meer mensen kennis met deze architecturale parel van een sixties-kerk.

Jaarlijks bezoeken zo'n 6.000 à 7.000 mensen de activiteiten. Velen komen meerdere keren langs en hebben een warm hart en genegenheid voor onze activiteiten.

 

Wil je graag weten welke activiteiten worden georganiseerd? Kijk dan op www.anna3.be.

Wil je via mail op de hoogte blijven van onze activiteiten?  Laat dan uw email-adres achter op onze site om de nieuwsbrief te ontvangen. Het aantal nieuwsbrieven beperkt zich tot 5 per jaar.

 

Kijken, luisteren, ontdekken en genieten

ANNA3 organiseert jaarlijks 1 of 2 tentoonstellingen en meer dan 20 concerten in de kerk. Dit is ook de opdracht van deze vzw.

ANNA3 werd in 2008 opgericht met als statutair doel:

Enerzijds bijdragen tot de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk die eigendom is van de Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën waarbij de kerk en haar ruimten ter beschikking wordt gesteld van de vzw met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel van de vereniging. De instandhouding, het beheer en de ontsluiting geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van een open-monumentenvereniging.

Anderzijds het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten waardoor de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk een bezienswaardigheid wordt door de georganiseerde activiteiten en door de cultuurgoederen, inzonderheid de bijhorende uitrusting en decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken. De vzw respecteert daarbij steeds de hoofdbestemming van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk als een sacrale ruimte die in hoofdzaak bestemd is voor de katholieke eredienst. De vereniging zal er echter naar streven een meerwaarde te geven aan het gebouw en haar liturgische functie door middel van de door de vzw georganiseerde activiteiten. Dit vanuit de overtuiging dat de huidige architectuur van het gebouw deze uitbreiding (van liturgisch naar sacraal en in die zin gemeenschapsvormend) nu al intrinsiek en in de kiem in zich draagt.”

 

Vrijwilligers

De werking van ANNA3 is maar mogelijk door de inzet van een 35-tal vrijwilligsters en vrijwilligers. Zij houden mee tentoonstellingen open, verspreiden affiches van de activiteiten, zorgen voor het onthaal, organiseren mee evenementen, enz...

Wil jij ook deel uitmaken van deze ploeg, dan neem je best contact met Annemie Vermeersch die instaat voor de inzet van onze vrijwilligers (m/v/x). Je kan Annemie bellen op 03 288 77 06 of mailen naar vrijwilligers@anna3.be.

 

Vrienden

Wil jij ook tot onze VRIENDEN-groep behoren en daardoor de werking mee mogelijk maken?

  • "VRIEND" worden van ANNA3 kan als je 25 euro stort waarbij je dan op de hoogte blijft van onze activiteiten.

  • een "HECHTE VRIEND" worden van ANNA3 doe je door 50 euro te storten. Je bent dan niet alleen op de hoogte maar je krijgt ook 2 EURO korting op elk van de concerten georganiseerd door ANNA3.

  • de "BESTE VRIEND" van ANNA3 worden kan na storting van 100 euro of meer. Naast de reeds vermelde voordelen krijg je als blijk van waardering ook een artistiek aandenken aan onze zomertentoonstelling.

Wens je samen met je partner 'vriend van ANNA3' te worden, dan heb je twee mogelijkheden:

  • je stort 50 EURO en ontvangt voor één persoon korting op de ANNA3-concerten

  • je stort 100 EURO en ontvangt voor twee personen korting op de ANNA3-concerten én een artistiek aandenken per koppel.

Bedrijven

Bedrijven die willen steunen kunnen een "PROFESSIONELE VRIEND" worden van ANNA3 door 250 EURO of meer te storten. Het logo wordt dan graag op de website vermeld.

Als je wil behoren tot de groep "VRIENDEN VAN ANNA3", dan kan je het overeenstemmend bedrag storten op rekening BE64 7795 9834 6352 , ANNA3 vzw, Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen met vermelding: VRIEND / HECHTE VRIEND / BESTE VRIEND van ANNA3. Alle informatie vind je op www.anna3.be/vrienden.

Om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten, stuur je een bericht met je vriendschapskeuze naar het mailadres van de vriendengroep: vrienden@anna3.be, of een briefje met je vriendschapskeuze naar het secretariaat in de Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer