U bent hier: Home / De Verrekijker" / Ecodroom

Contactgegevens

Op deze pagina

Ecodroom

Het platform Ecodroom bundelt de krachten in onze parochie die bezig zijn met ecologie.

Momenteel vergaderen zij niet structureel, maar het is wel een permanent aandachtspunt.

Op de parochiebladzijde van Kerk & Leven verschijnt elke week een ecotip. De kerkfabriek zorgt ervoor dat onze kerk een Ecokerk, Fietskerk en Fair Tradekerk is en blijft. Ook Parochiale Werken beheert onze parochiegebouwen op een zo ecologisch mogelijke wijze.

Elke eerste zondag van september viert de parochie Scheppingszondag in de kerk.


In het platformenboekje van 2014 wordt het platform Ecodroom als volgt omschreven:

 

Opdracht

Zorg dragen voor de schepping. Meewerken aan de drastische verkleining van de plaatselijke ecologische voetafdruk.

Als slagzin wordt vertrokken van: Samen een toekomst plan(t)en voor de schepping

 

Symbolische voorstelling en verklaring

Als mensen hun voetafdruk achter laten door samen op stap te gaan, zorgt dit voor inspiratie om te blijven dromen van verbondenheid in een gezondere toekomst.

 

Bijbelse verwijzing

Dienen zal jij, behoeden deze aarde van mij (naar Genesis 2).

 

Accenten

uit de visietekst van de parochie

“In onze gemeenschap van Antwerpen Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel en de aarde”

 

Uit de visietekst van de bisschop - hoofdstuk 9: dialoog en samenwerking, vanaf p. 65).

Langs de weg van de dialoog willen wij bijdragen tot meer menswaardigheid om ons heen.

 

Belangrijke pijlers

  • Meewerken binnen de parochie - en ruimer op Antwerpen Linkeroever - aan concrete acties om onze ecologische voetafdruk te verminderen.
  • Geloven dat ecologie maar vorm krijgt wanneer diverse groepen hier samen aan werken. Omdat de volgende generaties ook recht hebben op een leefbare en gezonde aarde.
  • Willen samenwerken aan ecologie om soberder en gelukkiger te leven.

Belangrijke pijlers

de presentatie over Ecokerk en de nieuwe campagne 'Met een 7sprong naar integrale ecologie'. We hopen dat het je mag inspireren.

 

Presentatie over Ecokerk - Rita Boeren

Aan het woord zijn Rita Boeren van Attent-Ecokerk met drie verhalen uit de praktijk door Anne-mie Castelein - Werkgroep Ecokerk, Herman Augustyns - geëngageerd parochiepriester en Eline Vandendriessche - IJD en werkgroep Ecokerk - 10 mei 2021

 

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer