U bent hier: Home / De Verrekijker / LO.com

Contactgegevens

Op deze pagina

LO.com

Het platform LO.com (lees Linkeroever dot com) bundelt alle krachten in de parochie die werken aan gemeenschapsopbouw.

De .com in de naam staat zowel voor communicatie als community.

Dit platform vergadert nog niet apart maar er gebeurt in de parochie heel veel aan gemeenschapsopbouw. Er zijn de talrijke verenigingen, er zijn de Sint-Annekesfeesten, het Winterfestival, ...

Zoveel mogelijk aanwezig zijn in het brede socio-culturele leven in Antwerpen Linkeroever is het motto en de parochie draagt haar steentje bij.

Zo zijn er contacten met de moslimgemeenschap, met CC Link, met het netwerk Jong in 2050, met de scholen, met Katr!nahof, met WZC Hof ter Schelde...

Bijzondere aandacht gaat naar de vrijwilligers in de parochie. Zij worden elk jaar in de watten gelegd met een heus vrijwilligersfeest!

Ook contact met de andere parochies van Antwerpen is een belangrijk gegeven en er is een actieve bijdrage aan de vorming van de Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum.

 

In het platformenboekje van 2014 wordt het platform LO.com als volgt beschreven:

 

Opdracht

Vanuit een christelijke inspiratie, een plek van verbondenheid creëren waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. Actief meewerken aan initiatieven die bijdragen tot een warmere samenleving

Als slagzin wordt vertrokken van: Samen sterk

 

Symbolische voorstelling en verklaring

De tent bestaat eigenlijk uit drie tenten…

  • Een tent om samen te vieren, plezier te maken, te genieten… Kortom voor de goede dingen des levens.
  • Een tent om samen te wenen, te rouwen, in de put te zitten… Kortom voor de pijnlijke en moeilijke dingen van het leven.
  • Een tent om samen met het ‘Mysterie’ te zijn… Kortom om alleen te zijn, om na te denken, om te bezinnen, om…

 

Bijbelse verwijzing

Petrus was zo onder de indruk van het magische ‘mysterie’ moment op de Taborberg dat hij uitriep: ‘Laat ons hier drie tenten bouwen’.

 

Accenten

uit de visietekst van de parochie

“In onze gemeenschap van Antwerpen Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel.”

 

uit de visietekst van de bisschop - hoofdstuk 9: dialoog en samenwerking, vanaf p. 65).

over de meerwaarde van een minderheid: daarover gaat het in het Evangelie. Langs de weg van de dialoog bijdragen tot meer menswaardigheid om ons heen.

 

Belangrijke pijlers

  • Aan een efficiënte organisatie van de eigen gemeenschap werken en indien nodig de structuren aanpassen.
  • een duidelijke taakverdeling maken en streven naar een democratisch gemandateerd leiderschap dat met de door het beleid aangestelde verantwoordelijke(n) een team vormt.
  • verbonden blijven voelen met de rest van onze pastorale eenheid.
  • Via contacten en medewerking aan initiatieven de band met het grotere geheel van Antwerpen Linkeroever behouden.
  • een breed draagvlak te hebben.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer