U bent hier: Home / Verrekijker / Vuurstenen

Contactgegevens

Op deze pagina

Vuurstenen

Het platform Vuurstenen bundelt alle krachten in de parochie die bezig zijn met diaconie of solidariteit.

Het platform vergadert nog niet structureel, maar de diaconie is wel een permanent aandachtspunt.

De parochie heeft aandacht voor zieken en rouwenden.

De maandelijkse actie ‘Door de Mazen van het Net’ is een structurele samenwerking met de onthaalwerking Sint-Antonius (gesprek, voedselhulp en begeleiding) op de Paardenmarkt in Antwerpen.

Nauwe samenwerking met Jambo (pastorale werking voor thuislozen op Linkeroever) en met Laudato Sí (sociale werking van Sant’Egidio in de voormalige Lucaskerk) maakt deel uit van dit platform.

In de liturgie is er aandacht voor Welzijnszorg tijdens de advent (solidariteit met armoede in België) en Broederlijk Delen tijdens de vasten (Noord-Zuidproblematiek).

De Oxfam Wereldwinkel heeft een vaste stek in het Sint-Anneke Centrum.

 

In het platformenboekje van 2014 wordt het platform Vuurstenen als volgt omschreven:

 

Opdracht

Vanuit een christelijke inspiratie, en gezond nieuwsgierig, mekaar ontmoeten in al de kwetsbaarheden en zo komen tot een relatie met wederzijdse interesse en respect.

Als slagzin wordt vertrokken van: Samen vonken slaan

 

Symbolische voorstelling en verklaring

Vuurstenen hebben mekaar nodig om vuur te kunnen maken.  De eerste vonken vragen geduld en doorzettingsvermogen.

 

Bijbelse verwijzing

Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je ook voor mij gedaan (Mt. 25,45).

 

Accenten

uit de visietekst van de parochie

“In onze gemeenschap van Antwerpen Linkeroever zijn alle mensen van goede wil van harte welkom, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of geloof, en nodigen we iedereen uit om, dag na dag, bij vreugde en bij pijn, en met een eigentijdse vorm en taal, samen het leven te vieren omdat we geloven dat we op die manier van het huis van God een warme thuis kunnen maken en een stukje dichter komen bij de ontdekking van de hemel”

 

Uit de visietekst van de bisschop - hoofdstuk 7: diaconie en zorg, vanaf p. 51).

De ergste kansarmoede, uitsluiting of eenzaamheid zit trouwens niet in de zorgvoorzieningen. Ze zit verscholen in onze dorpen, steden agglomeraties, achter de muren van onze welvaartmaatschappij. In hun sociaal engagement kunnen christelijke gemeenschappen best samenwerken met de overheid en het maatschappelijk middenveld.

 

Belangrijke pijlers

  • Niet aan de kant blijven staan
  • Werk maken van ontmoetingsplekken waar mensen van diverse afkomst, met verschillende opvattingen en noden, mekaar kunnen bemoedigen, inspireren, …
  • Vuur maken om ons samen aan te warmen.
  • Sociale rechtvaardigheid is geen loos begrip.
  • Belangrijke beslissingen een breed draagvlak te hebben.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer