U bent hier: Home / De Verrekijker/ Andersziens/ Vieringen en uren

Contactgegevens

Op deze pagina

Vieringen

Wekelijkse zondagsviering

Zondag om 10.30 u.

Deze viering kan zowel een eucharistieviering zijn als een gebedsviering.

 

Verschillende soorten vieringen

Sinds lang hebben we niet meer elke zondag een eucharistieviering. Dat vindt niet alleen zijn oorsprong in het priestertekort, maar ook in de visie die de parochie heeft en tracht uit te dragen.

In ieder geval zorgen we én elke zondag én alle feestdagen voor fijne en verzorgde vieringen om 10.30 uur.

Gebedsvieringen (met communie uitreiking) worden steeds voorgegaan door één van onze bevoegde gebedsleiders.

Wegwijzerviering

De eerste zondag van de maand is er een wegwijzerviering.

Een wegwijzerviering richt zich vooral, maar niet uitsluitend, tot kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Vanaf november worden de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie of het vormsel er nadrukkelijk verwacht.

Gedachtenisviering

We trachten er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat de gedachtenisviering op de (3e zondag van de maand) een eucharistieviering is met een gedachtenismoment voor de overledenen van de voorbije maand.

De families van de overledenen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

De namen van de overledenen worden genoemd en er wordt een kaars voor hen ontstoken. Na de homilie is er een bezinningsmoment, waarbij het naamkruisje aan de zuil wordt opgehangen.

De kruisjes worden nog eens bewierookt, bij meditatieve muziek. De familieleden worden uitgenodigd om bij dit pakkende en ingetogen moment dichtbij aanwezig te zijn.

 

Zorg voor vieringen

De zondagsviering wordt inhoudelijk voorbereid door een liturgiegroepje.

Deze vrijwilligers bekijken de lezingen en kunnen putten uit vroegere voorbeelden en nieuwe tips en informatie. Zij kiezen of maken de teksten en zorgen ook voor de beelden van de projectie die de teksten begeleiden en ondersteunen.

De vieringen van de grote feesten worden voorbereid door ad hoc groepjes samengesteld uit leden van het parochieteam De Verrekijker en van het Platform Andersziens. Zij bieden zich hier geheel vrijwillig voor aan.

 

De lector wordt geëngageerd via een beurtrol.

Wil u ook al eens lector zijn, geef dan uw naam door aan het secretariaat.

 

De kosters komen tijdig naar de kerk om de deuren te openen, het licht en de geluidsinstallatie in te schakelen en alles klaar te zetten voor de viering.

Na de viering ruimt hij of zij alles weer op en sluit dan de kerk af.
Ook hier wordt er met een beurtrol gewerkt. Zegt het u iets? Contacteer dan het secretariaat.

 

Zij begeleiden de mensen bij samenzang en kiezen ook muziek om op het orgel te spelen.

 

Op grote feestdagen en bij bepaalde gelegenheden worden vieringen ook opgeluisterd door het Sint-Annakoor.

Zing je graag en wil je wel eens komen proeven van samenzang? Neem dan contact op met het secretariaat.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer