U bent hier: Home / De Verrekijker / Boekenhoekje

Contactgegevens

Op deze pagina

Boekenhoekje

Op het secretariaat van Sint-Anna-ten-Drieën

Sinds kort beschikt onze parochie over een eigen mini-levensbeschouwelijk en religieus boekenhoekje (we gebruiken liever niet de naam bibliotheek om dat daar een heel stel ‘verplichtingen’ aan vast hangen).

Naast de eigen inhoud aan materiaal uit het verleden, kwam de parochie via een goede wind in het bezit van een stel boeken, tijdschriften, naslagwerken en brochures. Ze hebben diverse onderwerpen en passen allemaal in ons boekenhoekje.

Op het parochiesecretariaat werd een inventaris gemaakt en werd het geheel alfabetisch gerangschikt volgens de titel in de vitrinekast (gang van het Parochiesecretariaat). Het geheel bestaat uit twee delen:

  • Infoboeken, naslagwerken, uitgebreide brochures (in maart 2024 ongeveer 240 stuks)
  • Materiaal ‘buiten categorie’ genoemd vanwege het formaat van de werken, zowel in afmetingen als dikte: dit zijn o.a. missaal(s) Lectionari, grote boeken maar ook korte info over slechts enkele kleine pagina’s (in maart ongeveer 50 elementen).

Ontdek deze schatkamer van kennis en inspiratie.  Verrijk je geloofsleven en ontdek nieuwe perspectieven. Kom langs  en laat je inspireren door onze uitgebreide selectie van boeken, brochures, naslagwerken  en tijdschriften.

Hieronder vindt u de inventaris van de inhoud van het boekenhoekje. Het parochiesecretariaat zal jaarlijks de inventaris aanpassen aan datgene wat er nog wordt aangeleverd.

Heb je interesse in één of meerdere werken lees je hieronder de werkwijze.

Hoe ontlenen?

  • Bekijk de inventaris en maak je keuze;
  • Tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat kan je het materiaal waarin je geïnteresseerd bent, ontlenen voor een onbepaalde tijd:
  • Op het parochiesecretariaat worden enkele gegevens van je digitaal bijgehouden het oog op  o. m. het terug inleveren van het ontleende – je gegevens worden verder niet gebruikt;
  • Als je gebruik maakt van de inhoud of een deel ervan, respecteer je de GDPR (privacywetgeving);
  • Je hebt respect voor het ontleende materiaal en schrijft er niets in.

Hoe terug inleveren?

  • Eventuele nota’s die je ter voorbereiding in het materiaal steekt, om later iets te kunnen terugvinden, verwijder je vooraleer je het materiaal terug inlevert;
  • Het materiaal wordt terug ingeleverd op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren.

 

Boeken in het boekenhoekje

Formaat Titel Auteur Omschrijving
Normaal Aan de kant van de zwaksten Eugen Bouwen & Frans Van Steenbergen  
Normaal Adem Georges De Corte  
Normaal Advent   Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap
Normaal Advent   4 maal schriftuitleg - december 2004
Normaal Al de dagen van ons leven Paul Deleu e.a. Een boek voor gelovige gezinnen
Normaal Als de kerk niet dient, dient zij tot niets Jacques Gaillot Geloofsgetuigenis
Normaal Als er zoveel ellende is… Dries van den Akker Verhalen over God
Normaal Als ik troost kon zijn Claire vanden Abbeele Over liefde en pijn
Normaal Als in een spiegel Bas Rentmeester  en Huub Schumacher Aandachtige notities bij vijfentwintig teksten uit de Schrift
Normaal Als 't kwaad goede mensen treft Harold S. Kushner  
Normaal Atlas van bijbelse personen Robert Backhouse Alle bekende personen uit de bijbel - korte levensbeschrijvingen - verwijzingen naar bijbelgedeelten
Normaal Atlas van het Christendom Henry Chadwick & Gillian Evans  
Normaal Avond met God Paul Haschek Gedachten en gebeden
Normaal Benedictijnse inspiratie voor elke dag van het jaar Johanna Domek  
Normaal Bestaat God? Dominique Morin Geloof en Christendom
Normaal Bidden doe je met je ogen open Eugeen Laridon  
Normaal Bidden in de huiskring Kardinaal Godfried Danneels  
Normaal Biecht van een kardinaal Olivier Le Gendre  
Groot Bijbel   De nieuwe vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
Groot Bijbel in Gewone Taal    
Normaal Bijbelse verhalen voor jonge kinderen Dr. D.A. Cramer-Schaap & Alie Evers  
Normaal Bijzonder bijbels beestenboek Klaas A.D. Smekik Bijbelse dieren aan het woord
Normaal Binnenste Buiten Mgr. Luc Van Looy en medewerkers Pleidooi voor een aansprekende Kerk
Normaal Bloemen geschikt tot gebed Diverse Een jaar lang liturgisch bloemschikken
Normaal Brieven aan Miriam J.H. Gottmer Een moeder neem afscheid van haar kind
Normaal Brood voor onderweg   Folder
Normaal Cardijn   Een mens in beweging
Normaal Celibaat Diverse In het kort
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Mag. Dr. E. Schillebeeckx O.P. & Drs L. Van Gelde O.S.A. XIII Pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Dr. J. Hoeberichts O.F.M. & Mgr. Dr. R. Staverman O.F.M. XIV Decreet over de missieactiviteit van de kerk
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Dr. J. C. Groot XV Verklaring over de godsdienstvrijheid
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie F Wijnhoven A. A. III Decreet iver de oosterse katholieke kerken
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Mgr. K. Pessers O.P.M. & Mgr. Dr. R. Staverman O.F.M. VI Verklaring over de houdiing van de kerk t. o.v. de niet-christelijke godsdiensten
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Drs. AL. Van Rijen M.S.C. VIII Decreet over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Dr. M. A.  Nauweklaerts  X Verklaring over de christelijke opvoeding
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Drs. L. Van Gelder O.S.A. IX Decreet over de priesteropleiding
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Dr. J. Ysebaert & Th. B. Govaart II Decreet over de publiciteitsmedia
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Mgr. Dr. A. C. amselaar & W. Th. M. Frijhoff XI Decreet over  het lekenapostolaat
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Dr. N. Van Doornik M.S.C. & =dr. =j; Ysebaert IV Decreet over het oecmenisme
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Dr. P. A. Van Leeuwen O.F.M. & Prof. Dr. P. Smulders S.J. XII Dogmatiche constitutie over de Goddelijke openbaring
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Mag. Dr. G. Philips V Dogmatische constitutie over de kerk
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Dr. A. H. Eysink XVI Decreet over het ambt en het leven van de priesters
Groot Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Concilie Prof. Dr. J. C. Groot & Prof. Dr. C. J. De Jong VII Decreet over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk
Normaal Dag & Nacht Marc Desmet Een spiritualiteit vanuit de medische ervaring
Normaal De 4 lijdensverhalen    
Normaal De 4 lijdensverhalen    
Normaal de Bijbel Frans Cromphout sj. & Peter Vande Vijfere In onze taal voor elke dag
Normaal De Bijbel   De nieuwe Bijbelvertaling met Deuterocanonieke boeken
Groot De Bijbel   Uit de grondtekst vertaald Wilibrordvertaling - Geheel herziene uitgave 1995
Groot De Bijbel   Uit de grondtekst vertaald Wilibrordvertaling - Geheel herziene uitgave 1995
Normaal De God der goden Danny Praet De christianisering van het Romeinse Rijk
Normaal De 'ik ben-'woorden van Johannes P. Jos. Lammers Voor meditatie en bijbelgroepen
Normaal De kardinaal heeft verdriet Rik Torfs  
Normaal De Kardinaal hoopt Olivier Le Gendre  
Normaal De koninklijke mens Kark Barth Berichten aangaande Jezus
Normaal De kunst van het afscheid nemen Claire vanden Abbeele Beelden van innerlijkheid
Normaal De laatste dictatuur Rik Devillé Pleidooi voor een parochie zonder Paus
Normaal De mens die je liefhebt, is ziek Sylvain Tuyls Verhalen voor de tijd van nabijheid en afscheid
Normaal De menslievendheid van God Kardinaal Godfried Danneels Gesprekken met Gwendoline Jarczyk
Normaal De monnik Dr. M. A. Erens O. Praem Cultuurhistorische spiegel van de Nederlanden
Normaal De nieuwe bijbelvertaling   Met Deuterocanoniekr Boeken 2004
Normaal De pausen John Julius Norwich Een geschiedenis
Normaal De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag Paus Franciscus Van Synode tot Synode 2014 - 2015
Normaal De verruwing voorbij Diverse auteurs Over de kwetsbaarheid van alle leven
Normaal De vreugde van de liefde - Amoris laetitia Paus Franciscus Postdynodale apostolische exhortatie over de liefde in het gezin
Normaal De weg van mijn verlangen Peter Müller Een spirituele pelgrimsgids
Normaal De zon verdwijnt niet als zij onder gaat achter onze horizon Herman Fiolet De secularisatie als uitdaging
Groot Doe je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilig   3 maal schriftuitleg - april 2010
Groot Droogte en schaarste   5 maal schriftuitleg - februari - maart 2007
Normaal Echtscheiding Herman Cosijns en anderen Hoe diep raakt het ons
Normaal Een eigen weg te gaan Herman Andriessen Ouderen en spiritualiteit
Normaal Een glimp van de overkant Henri Nouwen Bespiegelingen over leven en dood
Normaal Een graf van letters Cri Stellweg  
Normaal Een houtskoolvuur met vis erop en brood Mgr. Johan Bonny Visietekst van en voor het bisdom Antwerpen
Normaal Een houtskoolvuur met vis erop en brood Mgr. Johan Bonny Visietekst van en voor het bisdom Antwerpen
Groot Eén katholiek apostolisch heilig!   4 maal schriftuitleg - juni 2007
Normaal Een mens leeft niet alleen Frans Van Steenbergen Spiritualiteit van onze medemenselijkheid
Normaal Een onmetelijke schatkamer Jan Bastiaens Leven en bidden met de Bijbel
Normaal Een ruimte van hoop Frans Van Steenbergen Persoonlijke begeleiding in de Kerk
Normaal Een vrouw als Job Cia Van Woezik Ga ik slapen, dan denk ik: wanneer wordt het dag? Als ik opsta, denk ik: wordt het ooit avond?
Groot Een weg leg ik Vastentijd   5 maal schriftuitleg - februari - maart 2010
Normaal Een wonderlijke tweepausenjaar Jan De Volder Nieuwe zuurstof voor de Kerk
Groot En de bijbel heeft toch gelijk Werner Keller Onderzoekers bewijzen de waarheid van het Oude Testament
Groot Er was eens een God Jan Blokker, Jan Blokker Jr. & Bas Blokker Bijbelse geschiedenis
Groot Eucharistie   Misboekje - Apostolaat voor Kerkelijk Leven v.z.w. Norbertijnerabdij Tongelo
Groot Evangelieboek   Evangelieboek voor vieringen met kinderen
Groot Familiebanden 'Gaan ze dood, dan is mijn bloed de erfgenaam   3 maal schriftuitleg - oktober 2010
Normaal Fratelli tutti Paus Franciscus Encycliek van paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap
Normaal Ga niet dood, ik zou het besterven Karel Staes  
Normaal Gebeden voor vrede Aartsbisschop Robert Runcie & Kardinaal Basil Hume  
Normaal Gebedenboekje Toon Hermans  
Normaal Geboorte en doopsel Lambert Leijsen, Michel Cloet & Karel Dobbelaere Levensrituelen
Normaal Gebroken wit Patrick Somers Bewust omgaan met de dood
Normaal Gebroken wit Patrick Somers Bewust omgaan met de dood
Normaal Geef me vleugels Tine Symoens Het leven van een muco-patiënt
Normaal Geef zin aan je leven Seef Konijn  
Normaal Geheim van het geloof Antoine Bodar  
Groot Gehoorzaamheid, kuisheid, armoede De evangelische raden herontdekt   3 maal schriftuitleg - november 2010
Normaal Geloof en wereld A. Dondeyne  
Normaal Geloof maakt je mooi Erwin Roosen Overwegingen bij de zondagsevangelies van de C-cyclus
Normaal Geloof maakt je mooi Erwin Roosen Overwegingen bij de zondagsvieringen van de C-cyclus
Normaal Geloofsboek De bisschoppen van België  
Normaal Gelukkig ouder worden Anselm Grün  
Normaal Gelukkige mensen Frans Van Steenbergen Waarom christenen geloven in de verrijzenis
Groot Genade   2 maal schriftuitleg - februari
Normaal Geprezen zijt  Gij! Laudato Si' Paus Franciscus Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis - Encycliek
Normaal Geschiedenis van de christelijke spiritualiteit Kamiel Duchatelez (o. praem) Zien hoe groot onze hoop is
Normaal Geschreven voor u Paul Chapel Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen - jaarcyclus A
Normaal Gesneden brood P. Jos. Lammers Hulp bij predikatie enmeditatie - Jaarcyclus A
Normaal Gesneden brood P. Jos. Lammers Gelegenheidspreken
Normaal Gesneden brood P. Jos Lammers Hulp bij predikatie en medidatie - jaarcyclus B
Normaal Gesneden brood P. Jos. Lammers Jaarcyclus C
Normaal Gewoon voor jou Frans Van Steenbergen De dienstbaarheid van christenen in deze tijd met aanvulling
Normaal Gezocht - Liefdesrelatie met toekomst Ilse Cotnu Inspiratie voor de goede en kwade dagen
Normaal Gij blijft in mijn gedachten Paul van Vliet Gedichten over afscheid
Normaal God niet te geloven Phil Bosmans  
Normaal God spreekt tot zijn kinderen Diverse Teksten uit de bijbel
Normaal God, wat leuk Diverse  
Normaal Goed bekeken Paul Chapel Overwegingen voor het jaar B
Normaal Goed bekeken Paul Chapel Overwegingen voor het jaar C
Groot Goede week Paaswake   5 maal schriftuitleg - Goede week - Pasen 2011
Normaal Goede woorden om even bij stil te staan Karel Staes Vitaminen voor het hart
Groot Graduale   Sacrosactae Romanae Ecclesia (1974) - partituren voor orgel
Normaal Grond en Water Diverse Handreiking voor doopkatechisten
Groot Groot gebedenboek Piet Thomas Gebeden uit de geschiedenis van he christendom van de aanvang tot nu
Groot Groot gebedenboek Piet Thomas Gebeden uit de geschiedenis van he christendom van de aanvang tot nu
Normaal Handen vol licht Hans Bouma Dagen van je leven
Normaal Heer, maak dat ik kan zien Eric Haelvoet SDB Lectio divina, bezinning bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het B-jaar
Normaal Helpen bij verlies en verdriet Manu Keirse Een gids voor het gezin en de hulpverlenet
Normaal Herders en wolven Karlheinz Deschner Pausen van de twintigste eeuw
Groot Herkennen doet keren   3 maal schriftuitleg - mei 2011
Normaal Het evangelie van de straat Guy Gilbert  
Normaal Het gelaat van de liefde Danny Verstraeten, Else Walravens & Johan Clarysse Liefde in beweging, bewogen liefde - de ambiguïteit van de liefde - Lentebeelden - inside/outside
Normaal Het geloof van een Kardinaal Guido Van Hoof Gesprekken met Godfried Danneels
Normaal Het jaar van de ganzen Tilly Stuckens  
Normaal Het kleine sterven Annemie Struyf & Lut Celie "Mama, waarom moeten kinderen doogaan?"
Normaal Het kwetsbare huwelijk F. Heggen & G. van Tillo HTTP Studies
Normaal Het landschap van het Rijk Gods Frans Van Steenbergen Van Aswoensdag tot Pinksteren
Normaal Het landschap van het Rijk Gods Frans Van Steenbergen Van Aswoensdag tot Pinksteren
Normaal Het leven gaat verder Diverse  
Normaal Het leven gaat verder, zeggen ze Diverse Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar
Normaal Het leven is sterker dan de leer Henk Veltkamp & Inneke van der Zee  
Normaal Het MISverstand Rik Devillé Waarom nog naar de kerk gaan als er toch geen priesters meer zijn?
Normaal Het nieuwe gezin Liselotte Anckaert Een veelvormige hoeksteen
Normaal Het Nieuwe Testament   Handelingen van de Apostelen
Groot Het Nieuwe Testament   Willibrordvertaling in grote letter
Groot Het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus    
Normaal Het pad van de regenboog Monique van der Zanden  
Normaal Het wonder Carol Neiman Buitengewone, onverklaarbaar & Goddelijke gebeurtenissen
Normaal Het wonder van Maartensdijk Leo Fijen Hoe een kleine gemeenschap leeft met God
Normaal Het woord doen Cees Remmers Zondagse woorden voor doordeweekse mensen - preken en voorbeden - jaar A
Normaal Het woord doen Cees Remmers Zondagse woorden voor doordeweekse mensen - preken en voorbeden - jaar B
Normaal Het woord doen Cees Remmers Zondagse woorden voor doordeweekse mensen - preken en voorbeden - jaar C
Normaal Het zwijgen doorbroken Caroline Vander Stichele Vrouwen over vrouwen en kerk
Normaal Hier gebeurt iets Jacques Verhees Woord- en communievieringen - jaar A
Normaal Hier gebeurt iets Jacques Verhees Woord- en communievieringen - jaar B
Normaal Hij gaat voor ons uit Marinus van den Berg Over: ziek zijn, eenzaamheid, oud worden en verwachting
Normaal Hij was hier Max Lucado Zoon van God, Verlosser, Voorbeeld
Normaal Hoe Gij bestaat, verwondert mij Marcel Weemaes  
Normaal Hoe nog spreken over God Guido Dekeyser Christendom, atheïsme en een nieuw godsbeeld
Normaal Hoe wij dood gaan Sherwin B. Nuland Bespiegelingen over het einde van het leven
Normaal Hoop maakt je mooi Erwin Roosen Overwegingen bij de zondagsvieringen van de B-cyclus
Normaal Hoop maakt je mooi Erwin Roosen Overwegingen bij de zondagsevangelies van de B-cyclus
Normaal Hopen… onbegonnen werk? Seef Konijn  
Normaal Hotel Molokai Hilde Eynikel Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen
Normaal Ik ben zo vrij … Jacques Gaillot  
Normaal Ik draag U in mijn hart Frits Heijting  
Normaal Ik had honger   Tochten van hoop
Normaal Ik voel me goed bij jou! Erik Stynen  
Groot Imago Christi Frits Van der Meer & Hans Sibbelee Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën
Normaal In de voetstappen van Jezus W. E. Pax  
Normaal In de zevende hemel Phil Bosmans Vitaminen voor allen die samen door het leven gaan
Normaal In het gezin Seef Konijn Ruimte scheppen voor een gelovig klimaat
Normaal Innerlijke tweestrijd Anselm Grün Van verscheurdheid tot heelheid
Normaal Jezus Edward Schillebeeckx Het verhaal van een levende
Normaal Johannes aan het woord Mgr. Paul Schreurs  
Normaal Jong verlies Riet Fiddelaers - Jaspers Handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen
Normaal Juweeltjes van levenskunst    
Normaal Kan ik dat geloven? Eric Deckers Over het Credo
Normaal Katechismus van de katholieke kerk    
Normaal Kiezen voor het huwelijk   Verklaringen van de bisschoppan - 1998
Groot Kom en zie   4 maal schriftuitleg - april 2007
Normaal Kom naar buiten Frans Van Steenbergen Ons verlangen om te bidden
Normaal Kruisweg van de echtgescheidenen Diocesaan team voor Gezinspastoraal - Brugge 1991  
Normaal Kunt ge de tekenen van de tijd niet duiden? Bisschoppen van België Nieuwe reeks 34 - (cf. Mt 16,3b) - april 2007
Normaal Kwetsbaar en krachtig Frans Van Steenbergen Liber amicorum
Groot Lectionarium voor zon- en feestdagen   A-, B- en C-cyclus
Groot Leiderschap met hart en ziel   3 maal schriftuitleg - Mei 2005
Normaal Lente in Galilea Patrick Lateur Een passiespel
Normaal Leven met God van A - Z   Voor vrouwen
Normaal Leven tot we afscheid nemen Elisabeth Kübler - Ross  
Normaal Leven vanuit het gelood   Leidraad voor het toegepaste christen-zijn
Groot Lezingen Out Testament Lieve Bergmans Voor zon- en feestdagen A-jaar in begrijpelijke taal
Normaal Lied van verlangen Marinus van den Berg Teksten voor Advent, Kerst en Driekoningen
Normaal Liefde is concreet Frans Van Steenbergen Spiritualiteit - Bezinning / Gebed - Bemoediging
Normaal Liefde maakt je mooi Erwin Roosen Overwegingen bij de zondagevengelies van de A-cyclus
Normaal Lucas aan het woord Mgr. Paul Schreurs  
Normaal Maar wie is God? Diverse 150 antwoorden op vragen van kinderen
Normaal Marcus aan het woord Mgr. Paul Schreurs  
Normaal Matteüs aan het woord Mgr. Paul Schreurs  
Normaal Meditatiën   Maandelijkse geestelijke afzondering ten dienst van religieuzen
Normaal Mensen als verhaal van God Edward Schillebeeckx  
Normaal Mensje van Keulen Diverse Olifanten op een web
Normaal Met eigen ogen Carol A. Newsom & Sharon H. Ringe Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen
Normaal Metabletica van God J. H. van den Berg  
Normaal Mijn haat krijgen jullie niet Antoine Leiris Dagboek van een man die zijn vrouw verloor bij een aanslag
Normaal Mijn naam is Petrus maar ook Paulus Tony van den Bosch Schets van Johannes Paulus II
Groot Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen Jos Van der Veken Door Norbertijnen van de abdij Averbode, Postel en Tongerlo & Benedictijnen in de Sint-Andriesabdij
Groot Missaal voor zon- en feestddagen   Interdiocesane commissie voor liturgische zielzorg
Groot Missaal voor zon- en feestddagen    
Normaal Nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk Gezinspastoraal Infobrochure
Normaal Niets voor dummies? Thoma Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen Over spirituele competentie van de leek
Normaal Nieuwe preken en voorbeden Jos Lammers SDS  B-cyclus
Normaal Nooit meer blij? Ds. P. Vermaat Woorden van troost voor wie achterbleef
Groot Omgekeerde wereld   Schriftuitleg - mei 2010
Normaal Ontmoetend leren geloven Agnes Pas Kerk van mensen, onderweg tussen verleden en toekomst
Normaal Ontmoetend tegen geloven Agnes Pas Kerk van mensen, onderweg tussen verleden en toekomst
Normaal Onvoorstelbaar dichtbij Frans Van Steenbergen Over de heilige Drie-eenheid
Normaal Ook in de hel ontmoet je engelen Erna Yperman-Buts Het relaas van een leukemie-patiënte
Normaal Op de adem van Gods woord Diverse Katholieke gebedenboek op basis van de officiële Nederlandse bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting
Normaal Op Rotsgrond gebouwd Jean-Pierre Goetgebuer  
Normaal Op weg naar Pasen 2006  -  Jaar B Albert Hari & Charles Singer Tijd om te leven!
Normaal Opnieuw man en vrouw Geert Faseur & Marie Vandekerckhove Groeien in een nieuwe relatie
Normaal Over geloof en rede Mark Van De Voorde  
Normaal Overal kom ik U tegen Alfons Höfer Gedachten en gebeden
Normaal Paus Franciscus, erfenis en toekomst André Truyman Van verdoken misbruik tot uitgesproken nederigheid
Normaal Paus Johannes-Paules II in België - mei 1985 Diverse Volledige teksten
Normaal Pelgrim in het leven Lucette Verboven Estafette-gesprekken
Groot Pinksteren Bevlogen - bewogen - begeesterd   Mei - juni 2010
Groot Psalmen   3 maal schriftuitleg - februari 2007
Normaal Reformatie Felipe Fernandez-Armesto & Derek Wilson Christendom en de wereld 1500-2000
Normaal Reik ons Uw hand Hans Tercic Meditaties bij de Veertigdagentijd en Pasen
Normaal Rituelen Vandaag Carla Rosseels  
Groot Rusteloos zwervend Dromend van wilde dieren die niet meer verscheuren Rust in het oog van de orkaan   5 maal schriftuitleg - Vasten 2011
Normaal Ruusbroec in gesprek met het Oosten Paul Mommaers & Jan Van Bragt Mystiek in boeddhisme en christendom
Normaal Schijn van heiligheid André Truymen Benedictus XVI en Johannes Paulus II
Groot Schoonheid, wat ben je oud, wat ben je nieuw   3 maal schriftuitleg - januari - februari 2010
Normaal Schroomvol nabij Axel Liégois Pastorale begeleiding bij euthanasie
Normaal Slaapwel, lieve vriendin Susanne Leisegang  
Normaal Stapstenen   Naar een pastoraal met echtgescheidenen
Normaal Stille omgang Weillem Barnard Notities in het dagelijks verkeer met de schriften
Normaal Symbolen leren zien Seef Konijn De rijkdom van onze sacramenten
Normaal Theologisch testament Edward Schillebeeckx Natarieel nog niet verleden
Normaal Tot ik weer vliegen kon … Sigrid Zomer Een verhaal van seksueel misbruik door een pastor
Normaal Tot vrede heeft God u geroepen Herman Cosijns Echtscheiding, pastoraal bekeken
Normaal Tot zover deze lezing Diverse auteurs De lezingen van het C-jaar gelezen door vrouwen
Normaal Toulouse-Lautrec   Contact-kunst-pockets (deel 6)
Groot Triniteit   3 maal schriftuitleg - mei 2007
Normaal Twee beelden samen Lutgard Van Heuckelom Verder leven met miriam
Normaal Twintig eeuwe geschiedenis van het Vaticaan J. Mercier  
Normaal U wil ik ademen Diverse 55 gebeden
Normaal Uitzichtloos Bernard Häring Pastoraal bij scheiding en hertrouw - een pleidooi
Normaal Van aarde en hemel thuis Diverse  
Normaal Van Kanegem tot Rome Pieter-Jan Bogaert Kardinaal Godfried Danneels
Groot Van Palmzondag tot Pasen   Goede week 2010
Normaal Van tijd tot tijd Manu Verhulst Stilstaan bij de dingen van het leven
Groot Verbeelding g(b)vraagd   4 maal schriftuitleg - Advent - Kerstmis 2010
Normaal Vergeet het beste niet Anselm Grün Inspiratie voor elke dag
Normaal Verlies Emma Donoghue  
Normaal Vertel me... wat heb je in huis? Seef Konijn Geloven in je eigen groeikracht
Normaal Verzet en overgave Dietrich Bonhoeffer Nieuwe editie
Normaal Vingerafdruk van verdriet Manu Keirse Woorden van bemoediging
Groot Voor christenen in de verstrooiing   2 maal schriftuitleg - januari 2007
Normaal Voor het luiden van de klok Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg Overwegingen en teksten bij het C-jaar
Normaal Voor jou … Diverse De mooiste citaten ter inspiratie
Normaal Voor wie verstilling zoekt Kris Gelaude Impressies en gedachten
Normaal Voor wie woorden zoekt Kris Gelaude Inspiratie voor grote en kleine momenten
Normaal Voor wie woorden zoekt Kris Gelaude Inspiratie voor grote en kleine momenten
Normaal Voorgangers in het geloof Herman Servotte  
Groot Vrouwen in de Bijbel Diverse auteurs  
Groot Vrouwen in Genesis   3 maal schriftuitleg - oktober 2010
Normaal Waarom zou ik bidden Mark Van De Voorde Over de kracht van het gebed
Normaal Wat geloven & hoe? Leonard Broux Een kritisch geloofsboek
Normaal Wat is een Christen? Karl Rahner Motivering van ons geloof
Normaal Wat meer is in de mens Manu Keirse Over zingeving aan het ziekbed
Normaal Wees niet bang Arjan Broers Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens
Normaal Wie was, kan nooit vegaan Claire vanden Abbeele 100 troostende gedichten 
Groot Wie wijsheid zoekt …   2 maal schriftuitleg - januari 2010
Normaal Woord en leven P. Jos. Lammers Preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar - A-cyclus
Normaal Woorden van afscheid Hans Stolp Bij het sterven en de dood
Normaal Woorden van TROOST Patrick Somers Hoe vind ik de juiste woorden bij een overlijden
Normaal Woorden voor jou Hans Bouma Dagen van je leven
Normaal Zoals vroeger Pili Mandelbaum Vanaf 6 jaar - infodok - prentenboek
Normaal Zomaar voor jou Phil Bosman Vrede en alle goeds
Normaal Zondagskinderen Hans Schmidt & Mark Joly Verhalen en liederen voor vieringen
Normaal Zondagsvieringen in het C-jaar Jos Devijver  
Normaal Zondagvieringen in het B-jaar Jos Devijver  
Normaal Zorg voor het verhaal Ruard Ganzevoort & Jan Visser Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding
Groot Zou ik Uw woord verstaan, ik zou Uw wegen gaan   3 maal schriftuitleg - september 2007
Normaal   Hans Bouma Dagen van je leven

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer