U bent hier: Home / Verrekijker / Wegwijzers / Het vormsel

Contactgegevens

Op deze pagina

Het Vormsel

Het vormsel ontvangen, is net als het doopsel en de eerste communie, een belangrijke stap als lid van de christelijke kerkgemeenschap.

De symboliek van het doopsel wordt nu bewust opnieuw beleefd: deze jongeren van 11 – 12 jaar leggen hun geloofsbelofte af en ontvangen de Heilige Geest. De verhalen uit de Bijbel gaan mee in hun rugzak. Ze kiezen zelf voor Jezus als gids op hun weg, als leidraad in hun leven.

Ze worden hierin gesteund door hun ouders en hun familie. 

Deze jongeren mogen 'thuis' komen in hun parochie, rust vinden in deze al zo drukke maatschappij met smartphones en internet. Door ze te betrekken in de Wegwijzervieringen en zich te engageren voor anderen, ervaren ze wat het is om lid te zijn van de kerkgemeenschap van Antwerpen Linkeroever.

We heten ze van harte welkom!

 

Vormsel 2024

Het vormsel 2024 vindt plaats op zaterdag 18 mei 2024 om 9.00 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. De kalender met de verschillende activiteiten vindt u hier.

 

Hoe verloopt de voorbereiding?

De voorbereiding gebeurt in de parochie tijdens 7 voorbereidingsmomenten doorheen het jaar in de kerk en tijdens de Wegwijzervieringen. We starten in oktober met een eerste ouderavond en eindigen in juni met een terugkomviering.

De vormselviering wordt met alle basisscholen die hier op Linkeroever gevestigd zijn, samen gevierd.

Deze scholen zijn:

  • De Klimoever in de Hanegraefstraat
  • De Dobbelsteen in de Emiel Verhaerenlaan
  • De School aan de Stroom in de Willem Van Haechtlaan
  • De Spits in de Thonetlaan 106
  • Sint-Anna Goethe in de Goethestraat
  • De Leerexpert in Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen

Ook kinderen van andere scholen en die een link hebben met Linkeroever van Antwerpen zijn welkom om zich aan te sluiten. Hiervoor neem je best contact op met één van de catechisten of het parochiesecretariaat, Gaston Burssenslaan 17, tel 03 219 32 29.

 

Hoe inschrijven?

Men wordt schriftelijk en per mail uitgenodigd voor ouderavonden en catechesemomenten.

In het begin van het schooljaar krijgt het kind, via de leerkrachten van de school, een uitnodiging voor de eerste ouderavond met de mogelijkheid om in te schrijven.  Mocht men geen uitnodiging ontvangen hebben begin oktober contacteer dan één van de catechisten.

 

Wat wordt er van onze jongeren verwacht?

Er zijn 7 catechesebijeenkomsten, die plaatsvinden vlak voor de Wegwijzerviering (aanvang 8.30 uur). De inhoud van de catechesebijeenkomst is steeds gekoppeld aan het thema van de Wegwijzerviering.

Als ouder mag men actief meewerken aan deze catechesebijeenkomsten, zo kan men als trouwe supporter een grote steun betekenen in de keuze van de vormeling.

Elk catechesebijeenkomst wordt afgesloten in de Wegwijzerviering, waarop alle vormelingen en hun ouders, familie,... en ook onze eerste communicanten aanwezig zijn.

 

Een Wegwijzerviering? Wat is dat?

In de parochie Sint-Anna-ten-Drieën is de zondagviering van de eerste zondag van de maand (van september tot juni) een Wegwijzerviering om 10.30 uur in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. Deze vieringen worden door de catechisten gemaakt om de eucharistie toegankelijker te maken voor jonge gezinnen.

Tijdens deze vieringen zijn de andere parochianen eveneens welkom.

De parochie vindt het belangrijk dat iedereen zich aangesproken voelt in de vieringen, dat iedereen er 'iets' uithaalt om verder te kunnen in het dagelijkse leven.

 

En wanneer gebeurt dat allemaal?

In dit document werden alle data ter voorbereiding op het vormsel voor dit werkjaar opgenomen.

Klik erop, print het document af en breng het zichtbaar aan op een herkenbare plaats.

 

De grote dag!

De vormselviering in de Sint-Anna-ten-Drieënparochie gaat steeds door op de zaterdag voor Pinksterzondag om 9.00 uur in de kerk

In 2024 is dat op zaterdag 18 mei 2024 om 9.00 uur  in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk.

 

Tot slot

  • een tweede ouderavond wordt enkele weken voor het vormsel georganiseerd om vooral de praktische afspraken door te nemen
  • dinsdag en donderdag voor het vormsel  zijn er verplichte generale repetities van 16.30 uur tot 18.00 uur.
  • de terugkomviering 23 juni 2024 voor zowel eerste communicanten als vormelingen.

 

Gegevens catechisten

Naam Telefoon Email
Veerle Claus 0472 22 13 17 vormsel@sint-anna-ten-drieen.be

 

Belangrijke data

Activiteit Wanneer en waar Uur
Eerste ouderavond Donderdag 12 oktober 2023
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
19.30 uur
Catechese 1 - Naamgeving Zondag 5 november 2023
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
8.30 uur
  Wegwijzerviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
Catechese 2 - Het kerkelijk jaar Zondag 3 december 2023
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
8.30 uur
  Wegwijzerviering - Advent
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
Kerstavondviering Zondag 24 december 2023
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
20.15 uur
Catechese 3 - 7 werken van barmhartigheid Zondag 7 januari 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
8.30 uur
  Wegwijzerviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
  Nieuwjaarsreceptie parochie
Sint-Anneke Centrum
11.45 uur
Catechese 4 - De sacramenten Zondag 4 februari 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
8.30 uur
  Wegwijzerviering – Lichtmis
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
Catechese 5 - Geloven en beloven Zondag 3 maart 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
8.30 uur
  Wegwijzerviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
Catechese 6 - Liedjes en teksten Zondag 31 maart 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9.30 uur
  Paasviering
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
Ouderavond Donderdag 18 april 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
19.30 uur
Spaghettifeest Zondag 5 mei 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur
  Lunch + zoektocht + minigolf
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
11.45 uur
Spaghettifeest Spaghettifeest
Sint-Anneke Centrum
17.00 uur
Paasviering Zondag 8 april 2024


Sint-Anna-ten-Drieënkerk
20.30 uur
Eerste repetitie Dinsdag 14 mei 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
16.30 uur
tot 18.00 uur
Tweede repetitie Donderdag 16 mei 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
16.30 uur
tot 18.30 uur
Vormsel Zaterdag 18 mei 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
9.00 uur
Terugkomviering Zondag 23 juni 2024
Sint-Anna-ten-Drieënkerk
10.30 uur

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer