U bent hier: Home / De Verrekijker / Vuurstenen / Werkgroep rouwen

Contactgegevens

Op deze pagina

Werkgroep Rouwen

De rouwgroep wil aandacht hebben voor de familie die na een overlijden achterblijft, en ervoor zorgen dat de herinnering aan hun dierbare in de parochie blijft leven.

Na de uitvaart zal iemand van de rouwgroep contact opnemen met de persoon die heeft samengeleefd met de overledene op Linkeroever, en vragen of het gepast is een bezoek te brengen.

Zulk een rouwbezoek heeft als doel het mee-leven van de parochie over te brengen. We luisteren met aandacht naar het verhaal van verdriet, naar de manier waarop de nabestaanden omgaan met hun gemis.

Bij dit bezoek wordt ook het kaarsje afgegeven dat gebrand heeft tijdens de begrafenis. Het kaarsje is geplaatst in een glazen kaarsenhoudertje waarin de naam van de overledene is gegraveerd.

Gedachtenisviering

De rouwgroep bereidt ook het maandelijkse gedachtenismoment voor. Dat vindt iedere 3e zondag van de maand plaats in de kerk, tijdens de eucharistieviering van 10.30 u. De overledenen van de voorbije maand worden dan herdacht, en de familie wordt hierop uitgenodigd.

De familieleden worden tijdens de viering gevraagd om het kruisje waarop de naam van de overledene staat, aan de zuil vooraan in de kerk te hangen. Deze kruisjes blijven hangen tot Allerzielen. De muziek, de wierook en het noemen van de namen maken het tot een ontroerend en sfeervol geheel.

Allerzielen

In de dienst van Allerzielen worden de parochianen en de families uitgenodigd om hun dierbaren te gedenken. De namen van de overledenen van het voorbije jaar worden dan voorgelezen, en het kruisje wordt aan iemand van de familie overhandigd.

Telkens opnieuw raakt het ons hoe mensen met veel schroom en eerbied hun kruisje ontvangen en mee naar huis nemen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van deze groep hebben een opleiding gevolgd, georganiseerd door rouwzorg Vlaanderen. Iedere maand komt de rouwgroep samen, om de bezoeken voor te bereiden, zich te bezinnen, en om ervaringen uit te wisselen.

Zo wil de rouwgroep zo goed mogelijk in naam van de parochie steun blijven bieden aan hen die pijn, verdriet en gemis ervaren.

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer